Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2009

Δωδέκατη Γερμανική έκθεση για το αντάρτικο του 1943-44

ΕικόναΕικόνα

ΕικόναΕικόνα

ΕικόναΕικόνα

ΕικόναΕικόνα


ΕικόναΕικόνα

ΕικόναΕικόνα

ΕικόναΕικόνα

ΕικόναΕικόνα

ΕικόναΕικόνα

ΕικόναΕικόνα

ΕικόναΕικόνα

ΕικόναΕικόνα


πηγή --->

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (1941-1944)
ΚΑΙ ΟΙ "ΣΥΜΜΑΧΟΙ" όπως καταξιώνεται απο τα επίσημα γερμανικά αρχεία

εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ.β εκδοση.


Βάσου Μαθιόπουλου